BESTUUR

Het bestuur wordt gevormd door Johan Haijtink (voorzitter), Martijn de Jong en Hans de Knikker. 

 

CONTACT

Contact met het bestuur verloopt via de voorzitter. U bereikt Johan Haijtink via telefoon 0575-562172 of per e-mail joh.haijtink@planet.nl

 

STATUTEN

Download hier de statuten.

 

FINANCIËN

In de beginjaren van de stichting kon jaarlijks circa 2500 euro worden uitgekeerd. Door de dalende rente is dit bedrag inmiddels gedaald naar totaal 500 euro op jaarbasis.

Aanvragen sinds 2005: DEZ Culemborg, DEZ Reeuwijk, WSDV Wageningen, Regionale Damschool Achterhoek, Damschool Noord-West Overijssel, Damschool Zuid-West Veluwe, Damschool Drenthe, Damcollege Betuwe-Oost, Prov. Drentse Dambond, Prov. Zuid Hollandse Dambond, Yuen Wong, Feroz Amirkhan, Roel Boomstra, Bas van Engelen, Heike Verheul, Thijs van den Broek, Ben Provoost, Michel Stempher, Karlijn Overes, Brenda Voorthuizen, Rik Verboon, Martijn de Leeuw, Tobias Pohan Simandjuntak, Gideon de Bruin, Jhonatan van den Hoorn, Alex Ketelaars, Michelle de Jong, Maaike Kamer, Katinka Blanken, Marc den Hartog, Rik Verboon, Martijn van IJzendoorn, Mariska Veer, Lotte Aleven, Lisa Aleven, Martine Jannes, Jantine Timmerman, Mabel van Leeuwen, Thijs Verboon, Rick Hakvoort, Ilse Barf, Nick Waterink, Bart Westerveld, Nicole de Vries, Elisabeth Kramer, Lev Gilevich, Akosh Kardos, Lisa Scholtens.

jaaraanvragengehonoreerdbedrag in €budget in €
2010669501370
20119913501245
20128816001145
2013881475790
201410*6950510
* voornamelijk afgewezen vanwege ontoereikend budget
   WIE WAS KELLER?

KellerDe wat oudere dammers zullen zich ongetwijfeld de naam R.C. Keller herinneren. De in Amsterdam woonachtige chemicus overleed in 1981 op 75-jarige leeftijd. Keller was een speler van formaat. In de periode 1926 tot 1955 werd hij maar liefst dertien maal kampioen van Nederland. Verschillende keren werd hij tweede op een WK maar de wereldtitel bleef net buiten zijn bereik. Keller was niet alleen geïnteresseerd in het spel, ook veel andere facetten van het dammen hadden zijn interesse. Hij was bestuurder, internationaal arbiter en initiatiefnemer tot de oprichting van de Persvereniging van Damredacteuren die jarenlang voortreffelijk werk heeft verricht.

Keller en zijn vrouw hadden geen kinderen en hij had testamentair laten vastleggen dat na beider dood de helft van hun kapitaal naar de familie zou gaan en de helft ten goede zou komen aan de ontwikkeling van jeugdige dammers. Daartoe werd, kort na zijn overlijden, in 1983 het R.C. Keller Damfonds voor de Jeugd notarieel opgericht met als bestuursleden mevr. M.C. Keller-van der Pouw, en de heren K.W. Kruijswijk en J. Haijtink. Toen in 1997 mevr. Keller overleed, hun huis werd geveild en de boedel werd verdeeld, kwam er geld in het fonds en kon ook daadwerkelijk begonnen worden met het financieel ondersteunen van jeugdige dammers.

Keller had bepaald dat het basiskapitaal op de rekening van de Postbank moest blijven staan en dat de jaarlijkse rente mocht worden besteed. Deze bepaling had tot gevolg dat het fonds tot in lengte van jaren zou blijven bestaan. De jaarlijkse opbrengst mocht worden besteed aan jeugdige dammers die al hadden laten zien over enig damtalent te beschikken en al iets hadden gepresteerd. Ook organisaties die wedstrijden voor de damjeugd organiseerden konden voor een bijdrage in aanmerking komen.