BIJDRAGEN

Tot een aantal jaren terug was er jaarlijks nog een flink bedrag te besteden maar nu de rente op een spaarrekening zelfs onder de 1% is gezakt, is er nauwelijks nog ruimte om aanvragen te honoreren.

Het bestuur heeft om die reden besloten om, in samenwerking met de KNDB, te trachten het fonds meer omvang te geven.

Dat kan op drie manieren:

  • U kunt een bedrag overmaken naar rekening NL42INGB0001495780 ten name van het R.C. Keller Damfonds voor de Jeugd. Uw bijdrage wordt dan toegevoegd aan het jaarlijks te besteden budget. Zolang dit budget van beperkte omvang is, zal het voornamelijk worden besteed voor uitzending van spelers naar EJK’s en WJK’s.
  • U kunt jaarlijks een bedrag overmaken naar het hierboven vermelde banknummer van de stichting.
  • Door het basiskapitaal te verhogen. U kunt testamentair bepalen dat een deel van uw nalatenschap ten goede komt aan het Kellerfonds. Neem hiervoor contact op met het bestuur via: mrdejong81@gmail.com